ІНІЦЫЯТЫВЫ

Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Інстытуцыйнага развіцця» ў адпаведнасці са Статутам арганізацыі і заканадаўствам Рэспублікі Беларусь рэалізоўвае праекты (ініцыятывы) па гістарычным, культурніцкім, навуковым, турыстычным, палітычным, эканамічным тэмам, а таксама ў ваеннай і сацыяльна-грамадскай сферах. Мэты дасягаюцца шляхам актывізацыі грамадзянскай супольнасці пры ўзаемадзеянні з усімі зацікаўленымі бакамі — дзяржаўныя і недзяржаўныя ўстановы, грамадскія арганізацыі ўсіх формаў, якія маюць рэгістрацыю. Разам мы можам болей!  

Информационно-просветительское учреждение «Институционального развития»  в соответствии с Уставом организации и законодательством Республики Беларусь реализовывает проекты (инициативы) по историческим, культурным, научным, туристическим, политическим, экономическим темам, а также в военной и социально-общественной сферах. Цели достигаются путем активизации гражданского общества при взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами — государственные и негосударственные учреждения, общественные организации всех форм, которые имеют регистрацию. Вместе мы можем больше!


Праект: «Дарогамі экспедыцыі Луізы Арнер Бойд. Да 80-годдзя легендарнай экспедыцыі амерыканкі»

Тэрмін: 2014-2016 гг.

Ініцыятыва: Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Інстытуцыйнага развіцця»

Каардынатар: Дзмітрый Кісель (Першы сакратар «Інстытуцыйнага развіцця»)

Апісанне: Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Інстытуцыйнага развіцця» пры падтрымцы Амбасады ЗША ў Рэспубліцы Беларусь і пры садзейнічанні беларускіх уладаў паспяхова рэалізавала доўгатэрміновы міждзяржаўны праект «Дарогамі экспедыцыі Луізы Арнер Бойд. Да 80-годдзя легендарнай экспедыцыі амерыканкі». Праект рэалізаваны на тэрыторыі Пінскага раёна (Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць). У рамках праекта створаны турыстычны маршрут, распрацаваны памятны знак у гонар экспедыцыі, зроблена дакуменатальная стужка і выдадзены фотаальбом пад аднаімённай назвай «Палессе Луізы Бойд». Усё гэта сведчанне таго наколькі глыбокімі з’яўляюцца сувязі паміж Беларуссю і Злучанымі Штатамі Амерыкі.

Дадаткова: Дарогамі экспедыцыі Луізы Арнер Бойд. Да 80-годдзя легендарнай экспедыцыі амерыканкі 

Проект: «Дорогами экспедиции Луизы Арнер Бойд. К 80-летию легендарной экспедиции американки»​

Срок: 2014-2016 гг.

Инициатива: Информационно-просветительское учреждение «Институционального развития» 

Координатор: Дмитрий Кисель (Первый секретарь «Институционального развития») 

Описание: Информационно-просветительское учреждение «Институционального развития» при поддержке Посольства США в Республике Беларусь и при содействии белорусских властей успешно реализовало долгосрочный межгосударственный проект «Дорогами экспедиции Луизы Арнер Бойд. К 80-летию легендарной экспедиции американки». Проект реализован на территории Пинского района (Республика Беларусь, Брестская область). В рамках проекта создан туристический маршрут, разработан памятный знак в честь экспедиции, отснят докуменатальный фильм и издан фотоальбом под одноимённым названием «Полесье Луизы Бойд». Все это свидетельство того насколько глубокими являются связи между Беларусью и Соединенными Штатами Америки.

Дополнительно: Дорогами экспедиции Луизы Арнэр Бойд. К 80-летию легендарной экспедиции американки


Праект: «Першы фотаконкурс імя Луізы Арнер Бойд»

Тэрмін: 2016 г.

Ініцыятыва: Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Інстытуцыйнага развіцця»

Каардынатар: Ігар Салавей (старшыня Савета Установы, адказны за сувязі з грамадскасцю)

Апісанне: Некамерцыйная арганізацыя — Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Інстытуцыйнага развіцця» пры гуманітарнай падтрымцы Амбасады ЗША у Рэспубліцы Беларусь і пры арганізацыйнай падтрымцы Пінскага раённага выканаўчага камітэта аб'яўляе Першы палескі фотаконкурс імя Луізы Арнер Бойд. Гэта працяг доўгатэрміновага праекта «Дарогамі экспедыцыі Луізы Арнер Бойд. Да 80-годдзя легендарнай экспедыцыі амерыканкі».

Дадаткова: Першы палескі фотаконкурс імя Луізы Арнер Бойд

Проект: «Первый фотоконкурс имени Луизы Арнер Бойд»

Срок: 2016 г.

Инициатива: Информационно-просветительское учреждение «Институционального развития» 

Координатор: Игорь Соловей (председатель Совета Учреждения, ответственный за связи с общественностью) 

Описание: Некоммерческая организация — Информационно-просветительское учреждение «Институционального развития» при гуманитарной поддержке Посольства США в Республике Беларусь и при организационной поддержке Пинского районного исполнительного комитета объявляет Первый полесский фотоконкурс имени Луизы Арнер Бойд. Это продолжение долгосрочного проекта «Дорогами экспедиции Луизы Арнер Бойд. К 80-летию легендарной экспедиции американки».

Дополнительно: Первый полесский фотоконкурс имени Луизы Арнер Бойд

Share Button