КАНТАКТ

Старшыня Гуманітарна-асветніцкага грамадскага аб'яднаня «Садружнасць Палесся»

Дзмітрый Юр'евіч Кісель

Функцыі намесніка старшыні выконвае член Савета ГАГА «Садружнасць Палесся»

Барыс Алегавіч Беляк

Кантрольна-рэвізійную камісію ГАГА «Садружнасць Палесся» ўзначальвае

Сяргей Валер'евіч Жорнік

Адказны сакратар ГАГА «Садружнасць Палесся»

Ігар Юр'евіч Салавей

Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць, Пінскі раён, Пінкавічы, вул. Зорная-12, памяшканне № 45. 

E-mail: sadpalesse@gmail.comhttp://ir.na.by/, тэлефон: (+37529) 1649926, Skype: waslau.

Председатель Гуманитарно-просветительского общественного объединения «Содружество Полесья»

Дмитрий Юрьевич Кисель

Функции заместителя председателя исполняет член Совета ГПОО «Содружество Полесья» 

Борис Олегович Беляк

Контрольно-ревизионную комиссию ГПОО «Содружество Полесья» возгловляет

Сергей Валерьевич Жорник 

Ответственный секретарь ГПОО «Содружество Полесья»

Игорь Юрьевич Соловей 

Share Button