Сімволіка ГАГА «Садружнасць Палесся» | Символика ГПОО «Содружество Полесья»

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» падрыхтавала неабходныя дакументы для рэгістрацыі сімволікі арганізацыі. Гэта традыцыйны палескі арнамент у чырвона-чорных колерах, якія характэрныя для «краіны багнаў». Чорны сімвалізуе зямлю, а чырвоны ёсць кроў, як сімвал жыцця на гэтай зямлі. Ад арнамента сыходзяць чырвона-чорныя палоскі, а па сярэдзіне надпіс на беларускай мове «Садружнасць Палесся». 

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» подготовило необходимые документы для регистрации символики организации. Это традиционный полесский орнамент в красно-черных цветах, которые характерны для «страны болот». Черный символизирует землю, а красный есть кровь, как символ жизни на этой земле. От орнамента исходят красно-черные полоски, а по середине надпись на белорусском языке «Содружество Полесья».

Loga_GPOO

Share Button