Пытанне пра выбар крыніц | Вопрос о выборе родников

Напрацягу наступнага тыдня будуць абраныя крыніцы Пінскага раёна, якія неабходна падтрымаць і добраўпарадкаваць у межах праекта «Захаваем крыніцы Пінскага Палесся». Ухіл будзе зроблены на гістарычны і прыродны фактар. Правесці самія працы па добраўпарадкаванню і стварэнню малых форм архітэктуры каля крыніц плануецца ў чэрвені-жніўні бягучага года. Нагадваем, што сёлета Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» пры садзейнічанні Пінскага райвыканкама і падтрымцы Амбасады ЗША правядзе добраўпарадкаванне 5 крыніц на тэрыторыі Пінскага раёна з мэтаю іх папулярызацыі, як унікальных помнікаў прыроды і аб'ектаў эка-агратурызма.

В течение следующей недели будут выбраны родники Пинского района, которые необходимо поддержать и благоустроить в рамках проекта «Сохраним родники Пинского Полесья». Внимание будет сделано на исторический и природный фактор. Провести сами же работы по благоустройству и созданию малых форм архитектуры около родников планируется в июне-августе текущего года. Напомним, что в нынешнем году Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» при содействии Пинского райисполкома и поддержке Посольства США проведет благоустройство 5 родников на территории Пинского района с целью их популяризации, как уникальных памятников природы и объектов эко-агротуризма.

Share Button